Okth hizmeti hakkında

OKTH İşletmecilerinin yetki ve sorumlulukları

T.C Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilmiş ve kurum tarafından belirlenen frekanslarda alt yapılar tesis ederek telsiz hizmeti veren işletmeler, OKTH işletmeleri olarak adlandırılır. OKTH İşletmeleri telsiz haberleşme hizmetini iki ana başlıkta verir.

1- Lokal Telsiz Haberleşme Hizmeti

OKTH İşletmeleri, lokal telsiz haberleşme hizmetini bina içinde ve binanın çevresinde haberleşmek isteyen kurum ve kuruluşlara verir

2- Geniş Alan Telsiz Haberleşme Hizmeti

Lojistik firmaları, belediyeler, Güvenlik Firmaları gibi kurum ve kuruluşlar, binalar dışındaki geniş sahalarda haberleşmek için OKTH İşletmeleri’nin verdiği geniş alan telsiz haberleşme hizmetinden yararlanırlar.

GENİŞ ALAN TELSİZ HABERLEŞMESİ

Geniş telsiz haberleşmesi, (T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)’ndan kullanım hakkı aldığımız frekansları (OKTH Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri) geniş alanlarınızda (Belediye, Lojistik Destek, Özel Kuruluşlar) haberleşme imkanı sağlamak için kullanabilirsiniz.

Mevcut Sistem ve Telsiz Sahibi Kurum ve Kuruluşlar için güncel ihtiyaçlarına uygun tarifeler, Analog-Dijital Altyapı, Kanal Sayısı, Toplam Kullanıcı Miktarı gibi unsurlara göre farklılık gösterebilmektedir,

OKTH Tarifeleri ve Ücretleri

Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri tarifeleri belirlenirken bazı kriterler dikkate alınır. Bu kriterler abonenin aldığı hizmetin içeriği, hizmetin kapsama alanının büyüklüğü, kapsama alanının fiziksel zorluk ve koşulları, abonenin telsiz cihaz sayısı gibi ana başlıkları içerir.

Alınan hizmetler de bazı alt kategorilere ayrılır. Bu kategoriler, analog telsiz hizmeti, diijtal telsiz hizmeti, Communty tekrarlayıcı, TETRA, Trunk ve DMR gibi çeşitlendirilir.

OKTH İşletmecileri ne demektir

Gerekli yetkiyi BTK’dan almış ve alt yapıyı hazırlayarak kendisine bağlı abonelere telsiz hizmeti sunan işletmeler “OKTH işletmeleri” olarak adlandırılır.

OKTH İşletmecilerinin yetki ve sorumlulukları nelerdir?

OKTH İşletmecilerinin, hem kendi alt yapılarındaki mevcut cihazları, hem de abonelerin sisteme kaydettirdikleri cihazları BTK’ya bildirmeleri gerekir. Ayrıca yeni aboneleri ve abonelikten ayrılanları da sisteme bildirmeleri zorunludur.

OKTH İşletmecileri, aldıkları yetkiyle elektronik haberleşme alt yapısı kurma hakkı kazanırlar. Aynı zamanda telsiz işlemlerine ait yönetmelikte belirtilen esaslara uymakla yükümlüdürler. Yetkilendirme süresi 15 yılla sınırlıdır. İşletmeci, altyapılarını birbirleriyle irtibatlandırma hakkını da kazanır. İşletmeci abonelerini kendisi seçme hakkına sahiptir.

OKTH abonelerinin yetki ve sorumlulukları nelerdir?

OKTH hizmeti alan aboneler, hizmet aldıkları işletme ile sözleşme yapma hakkına sahiptir. Ayrıntılı fatura talep edebilirler. Ayrıca aldıkları hizmetlerin tarifeleri hakkında detaylı bilgilere erişebilme hakları da vardır.

İşletmeler, OKTH abonelerine BTK’nın belirlediği standartlarda hizmet vermekle yükümlüdür. Aboneler, işletmelerin belirledikleri hizmet bedelleri haricindeki vergi ve harçları da ödemek zorundadırlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir